donderdag 17 januari 2008

Cipiers gewond, bezetting van binnenplaats en relletjes in de gevangenis van Hasselt

Zaterdag 12 januari – Twee broers die opgesloten zitten in de gevangenis van Hasselt krijgen tegelijkertijd bezoek van hun familie. Ze hadden gevraagd om elkaar samen te kunnen zien, maar de directie had dit geweigerd. Na het afzonderlijk bezoek probeert de familie elkaar alsnog te zien. De cipiers houden dit tegen en het komt tot een handgemeen. Een cipier wordt tegen de muur geplakt en een andere krijgt een elleboogstoot in haar borst. Nog een derde cipier raakt gewond. De mama raakt ook gewond. De politie komt ter plaatste, de drie gewonde vrouwen worden naar het ziekenhuis gebracht. Eén cipier blijft enkele dagen in het ziekenhuis met een lichte hersenschudding. Van de vrouw weten we enkel dat ze uit het ziekenhuis is ontslagen. De media vermeldt niet of ze ook is gearresteerd. De twee broers en een derde gevangene worden in isolatie gestoken.

Zondag 13 januari – Een bezoeker wordt de toegang tot de bezoekersruimte geweigerd omdat hij geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen. Een rijbewijs geldt niet. De bezoeker laat zich niet doen en raakt in een gevecht met de cipiers. Vijf cipiers raken gewond. 's Avonds, na de wandeling, weigeren 130 gevangenen terug naar hun cellen te keren. “De politie moest tussenbeide komen om de onlusten de kop in te drukken. De gevangenen keerden uiteindelijk in groepjes terug naar binnen. De relletjes in de gevangenis hebben tot rond middernacht geduurd.” aldus de pers. De politie bracht ook een waterkanon ter plekke, maar dat werd niet ingezet. De twee broers zullen vervolgd worden. De cipiersvakbonden eisen hun overplaatsing. Ze eisen ook dat het bezoek “in de mate van de wettelijke mogelijkheden beperkt wordt”. Er komt een overleg tussen de cipiersvakbonden en de nieuwe minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) om over de nieuwe bezoekregeling te beslissen. De cipiers dreigen namens Eric Severijns, hoofdcipier en ACOD-vakbondsafgevaardigde, met acties wanneer hun wensen niet worden ingewilligd. De gevangenis van Hasselt ging open in 2004 en beschikt over de nieuwste veiligheidstechnieken.

http://ovl.indymedia.org/news/2008/01/21513.php