donderdag 4 november 2010

Vilvoorde - Brandstichting in KTA

VILVOORDE - Een aantal leerlingen automechanica mogen tijdelijk geen praktijklessen meer volgen in KTA De Brug, als straf voor een brandstichting vorige week.
Tijdens de les automechanica ontstond vorige week brand in de garage. Een auto vatte vuur, maar omdat de brand snel werd opgemerkt, bleef de schade beperkt. Uit veiligheidsoverwegingen en om de leerlingen duidelijk te maken dat een auto in brand steken onaanvaardbaar is, schorste de directie tijdelijk de praktijklessen automechanica.

'Vorige week was er een incident in de garage, waarbij een wagen in brand werd gestoken', vertelt Annick Haesaerts, directrice van KTA Campus De Brug. 'De brand was snel onder controle, maar dit had dramatisch kunnen aflopen. Ik hoop dat dit in een vlaag van onbezonnenheid is gebeurd, maar in ieder geval is zulk gedrag onaanvaardbaar. Vandaar dat we tot sancties moesten overgaan.'

Garage

Omdat niemand de schuld op zich wilde nemen, werd besloten de praktijklessen automechanica in die klas tijdelijk te schorsen. In de plaats krijgen de leerlingen theoretische lessen. De garage komen ze voorlopig niet meer in.

'Dat is een straf, maar vooral een veiligheidsmaatregel', zegt Haesaerts. 'Een of meerdere leerlingen zijn over de schreef gegaan en een directie moet daar sancties kunnen tegen nemen. Misschien worden er nu ook leerlingen getroffen die er niets mee te maken hebben, maar er zijn leerlingen die goed weten wie de brand heeft aangestoken. Op deze manier leren we ze wat verantwoordelijkheidsbesef is.'

Gesprekken

Toch blijft het niet enkel bij een repressieve maatregel. 'Ik ben bezig met alle leerlingen te spreken', verduidelijkt Haesaerts. 'Tijdens zulke gesprekken dringt bij de meeste leerlingen wel door dat zoiets echt niet kan. Ik wil gerust naar de visie van de leerlingen luisteren, maar ik wil hen ook wijzen op de mogelijke gevolgen die de brand had kunnen veroorzaken. Daar hadden velen nog niet bij stilgestaan. De sanctie is zwaar, maar wel rechtvaardig, denk ik. Ik hoop dat het incident een 'vergissing' was en dat de leerlingen voortaan verantwoordelijk gedrag zullen tonen. Zodra dit is uitgepraat en we er samen met de leerlingen en de leerkracht de nodige lessen hebben uit getrokken, hervatten we de praktijklessen.'

Dat zou na de herfstvakantie gebeuren, onder bepaalde voorwaarden. Ook de politie onderzoekt het incident.

30.10.2010
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=U731JVET