woensdag 29 februari 2012

Merkplas - Relletjes in de gevangenis

MERKSPLAS - In de gevangenis van Merksplas is het zaterdag enkele uren onrustig geweest.
Na de namiddagwandeling weigerde een veertigtal gedetineerden om terug naar hun cel te gaan. De reden daarvoor zou een tuchtsanctie zijn die een gedetineerde vorige week kreeg.
Enkele gevangenen gooiden losliggende stenen, waardoor een aantal ramen van de strafinrichting sneuvelde. De lokale politie kwam bijstand verlenen aan de cipiers, maar kreeg de opstand niet onder controle.
Daarom werd het speciale interventie-eskadron van de federale politie opgetrommeld. Tegen de avond zaten alle gedetineerden opnieuw achter de tralies.
De directie heeft zondag al een zestal heethoofden overgeplaatst naar andere instellingen.

28/2/2012
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=5Q3MO03U