dinsdag 21 juni 2011

Brussel - Een klein kadootje voor onze vrienden van de kernindustrie

Drie groepen mensen, die vreugdevol gewapend waren met zakken van stront, hebben deze ochtend een gift gedaan aan enkele bedrijven in de kernenergie, die elke dag onze levens een beetje meer verrotten: NIRAS (nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen), SCK-CEN (Studiecentrum voor Kernenergie. Doet onderzoek naar “vreedzame” toepassingen van kernenergie; biedt zijn diensten aan de kernindustrie, de medische sector en de autoriteiten aan) en uiteraard onze vrienden van Electrabel (baat de Belgische kerncentrales uit).

Elkeen van deze kadootjes werden vergezeld van een kort dankwoord,
15.06.2011
http://bxl.indymedia.org/articles/1995