vrijdag 30 september 2011

Schaarbeek - Vals gemeentepamflet neemt beleid op de korrel


In Schaarbeek zorgen valse flyers die het veiligheidsbeleid van de gemeente prijzen voor beroering. Veel inwoners namen verontwaardigd contact met de gemeente, enkelen applaudisseerden en twee Nederlandstaligen waren verbolgen omdat ze de flyer in het Frans hadden ontvangen.

De flyer zingt de lof van het beleid van Schaarbeek op het vlak van netheid en veiligheid. Zo laat de auteur weten blij te zijn met de plaatsing van 150 veiligheidscamera’s en de plannen voor de nieuwe gevangenis. Ook de manier waarop de gemeente de dakloze Roma aangepakt heeft, word geprezen. De flyer is valselijk ondertekend door titelvoerend burgemeester Bernard Clerfayt (MR) en waarnemend burgemeester Cécile Jodogne (MR).

“Wij eisen meer dan een symbolische euro van de verantwoordelijke voor deze laffe daad,” zegt Marc Weber, kabinetschef van Jodogne. “We zullen de schuldige tot de laatste cent vervolgen. Het heeft ons genoeg tijd en geld gekost om deze desinformatie te corrigeren.”

In de flyer wordt ook verwezen naar het Bal van de Burgemeester, dat plaatsvond op 24 september. Het was daar één van de gespreksonderwerpen van de avond. En ieder wierp zijn hypothese op om de daders te pakken te krijgen.

Extreem-links
De politie onderzoekt momenteel de zaak. “We vermoeden dat het gaat om een individu of een groep uit extreem-linkse milieus,” speculeert Weber. “Het lijkt erop dat extreem-links hier extreem-rechtse tactieken heeft gebruikt om onze burgemeesters in diskrediet te brengen.”
De flyers werden hoofdzakelijk verspreid in de buurt rond de Voltairelaan en de Vandeweyerstraat.
Jodogne en Clerfayt hebben allebei individueel klacht ingediend bij de politie. Het schepencollege van Schaarbeek (FDF-MR-ECOLO) heeft zich burgerlijke partij gesteld.

28/09/2011
http://www.brusselnieuws.be/artikel/lofrede-op-rechtse-politiek-van-schaarbeek-choqueert

en

http://archives.sudpresse.be/schaerbeek-polemique-plainte-suite-au-faux-tract-du_t-20110928-H3DJ9P.html?queryand=schaerbeek&firstHit=0&by=10&begYear=2011&begMonth=09&begDay=29&endYear=2011&endMonth=09&endDay=30&sort=datedesc&when=-1&pos=4&all=21749&nav=1