vrijdag 21 september 2012

Leuven - Ontsnapping uit de gevangenis

LEUVEN - De gedetineerde die donderdagvoormiddag ontsnapt is uit de gevangenis Leuven Hulp, kon dat door zich voor te doen als een andere gedetineerde die wel de gevangenis mocht verlaten. Dat meldt Laurent Sempot, woordvoerder van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, dat onder de FOD Justitie valt. Dat de persoonsverwisseling niet ontdekt werd, is volgens de woordvoerder te wijten aan een menselijke fout.
‘We hebben sinds enige tijd duidelijke procedures om dit soort persoonsverwisselingen te vermijden’, zegt Laurent Sempot. ‘Daarbij worden de vingerafdrukken van de gedetineerde die de gevangenis mag verlaten gecontroleerd, zodat meteen duidelijk is of het wel om de juiste persoon gaat. De laatste tijd hebben we door die procedures al verschillende gelijkaardige ontsnappingspogingen kunnen verijdelen. In Leuven zijn die procedures niet of slecht toegepast. Het gaat dus om een menselijke fout en geen structureel probleem.’
De gedetineerde moest dus voorbij meerdere controlepunten om de gevangenis te kunnen verlaten. Nergens werd hij tegengehouden of werd hem iets in de weg gelegd.
Het Directoraat-Generaal heeft intussen een intern onderzoek bevolen. Dat zal zowel gaan over de fouten bij de identiteitscontrole als over de rol van de tweede gedetineerde, wiens identiteit de ontsnapte man had aangenomen. ‘Als die actief heeft deelgenomen aan de ontsnapping, kan hij strafrechtelijk vervolgd worden en kan hij ook tuchtrechtelijk gestraft worden binnen de gevangenis’, aldus nog de woordvoerder. ‘De ontsnapte man kan niet vervolgd worden voor zijn ontsnapping.’
Van de ontsnapte man, een Roemeense fietsendief, is voorlopig nog geen spoor, zo melden politie en parket van Leuven. Hij stapte de gevangenis donderdagochtend buiten rond 9.10 uur.

13/9/2012