donderdag 20 oktober 2011

Zeebrugge - Kabelbrand legt scheepvaartverkeer lam

ZEEBRUGGE - Het scheepvaartverkeer van de achterhaven was gisteren de hele dag onmogelijk door een ondergrondse brand aan de Vandammesluis.

Gistermorgen brak omstreeks 10.30uur brand uit in een ondergrondse kabeltunnel aan de Pierre Vandammesluis. Het vuur, dat gepaard ging met een grote rookontwikkeling, woedde zo'n 20meter onder de grond en was moeilijk te bestrijden door de brandweer. De enorme hitte vormde daarbij een bijkomend probleem.

Verder waren er vragen of er geen ondergrondse gasleiding in de omgeving lag.De brand had tot gevolg dat zowel de zeewaartse als de landinwaartse bruggen niet konden worden gebruikt.

Schade nog onduidelijk

Volgens voorzitter van MBZ (Maatschappij Brugse Zeevaartinrichting) is het afwachten hoe groot de schade is die de brand heeft veroorzaakt. 'De brand heeft zich voorgedaan aan de overzijde van het MBZ-gebouw. Er is een aantal kabels gesmolten, waardoor er geen schepen konden passeren die in en uit de achterhaven moesten. De sluisdeuren kunnen wel handmatig worden opengezet, maar het probleem situeert zich bij het ophalen van de bruggen. In de voormiddag was het onmogelijk om de schade vast te stellen door de enorme hitte in de kabeltunnel. Zolang de schade in de kabeltunnel niet kan worden vastgesteld, blijft het scheepvaartverkeer onmogelijk. In de namiddag werden in verschillende fazen de functies in het sluizencomplex opgestart om na te gaan waar de problemen zich situeren. Het is de bedoeling dat de sluisdeuren en bruggen opnieuw in gebruik worden gesteld tegen 20uur', vertelde Joachim Coens gisteren.

Op zee en in de voorhaven lagen er nog geen schepen voor anker met bestemming de achterhaven. In de achterhaven zelf bleven Main Highway, die om 16uur voorzien was in de sluis, en de autocarrier Gran Canaria, die om 18uur moest vertrekken aan de kade, liggen.

Geen hinder voor kusttram

De kusttram kon de zeewaartse brug niet gebruiken, maar ondervond geen hinder van de problemen. De tram reed de hele dag over de landwaartse bruggen. Ook het wegverkeer en de verschillende transporteurs die actief zijn in de haven hebben gisteren niet voor opgehaalde bruggen gestaan.

'Ik heb de mooiste dag van mijn leven beleefd, daar ik eens niet voor opgehaalde bruggen stond met mijn vrachtwagen', vertelde een lachende chauffeur.

18/10/2011
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3U3H7GPV