maandag 30 mei 2011

Ronse - Jongeren keren zich tegen politie

RONSE - In het commissariaat van de politiezone Ronse is zondagochtend bij schermutselingen tussen allochtone jongeren en wetsdienaars een politieagent lichtgewond geraakt. Het kwam daar tot moeilijkheden toen een jonge allochtoon vergezeld van enkele kornuiten de onmiddellijke vrijheid kwam eisen van een opgepakte metgezel.

Gisterenmorgen was het omstreeks 5 uur tot ongeregeldheden gekomen op de Grote Markt. Een groepje allochtone jongeren heeft zich toen fel gekeerd tegen de ordehandhavers, die naar het marktplein waren gestuurd om de wanordelijkheden te sussen. Eén onruststoker gedroeg zich opdringerig en werd weerspannig; hij vertoonde een uitdagend gedrag en werd opgebracht. Wegens verstoring van de openbare orde na een schermutseling werd hij opgesloten. Verschillende bedreigingen aan het adres van de wetsdienaars waren niet uit de lucht.

Korte tijd nadien trokken jongeren in groep naar het politiekantoor in de Politiekegevangenenstraat. Verbale agressie sloeg om in fysiek geweld. Het kwam tot schermutselingen, waarbij een agent lichtgewond geraakte. Alle jongeren mochten na verhoor met een pv op zak naar huis of naar het ziekenhuis voor verzorging.

30/05/2011
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3L3AQ0JB